Ελλάδα

BOROUME SAVING FOOD SAVING LIVES

Σχετικά

Το STIMMULI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται σε έργα που επικεντρώνονται στον κοινωνικό αντίκτυπο που οραματίζονται να εμπνεύσουν τη μελλοντική εκπαίδευση και να πυροδοτήσουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Για να πετύχουμε την αποστολή μας, σχεδιάζουμε και παραδίδουμε εκπαιδευτικά έργα και έργα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν συμπεριφορές αλλαγής, εισάγουν επιχειρηματική σκέψη και υποκινούν αλλαγές συμπεριφοράς για πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Το STIMMULI διαθέτει εκτενή εμπειρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Καινοτομία, της Εκπαίδευσης για την Επιχειρηματικότητα, της Εκπαίδευσης για την Ενεργή Πολιτότητα και της Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέες προσεγγίσεις και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία. Το έργο μας στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, για την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων πιο αποτελεσματικά και σε ευρύτερη κλίμακα.