Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Σπατάλη των Τροφίμων και τη Κλιματική Αλλαγή

Last updated: 13 Μαρτίου, 2024

Σχετικά με το θέμα

Η Κλιματική Αλλαγή και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν τις ζωές μας με ένα απροσδόκητο τρόπο.  Για να καθ οδηγηθούν και να ζήσουν μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, οι μαθητές χρειάζεται να αναπτυξουν την περιέργεια, τη φαντασία, την ανθεκτικότητα, την κριτική τους σκέψης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αλλά και πράσινες δεξιότητες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τα σχολεία να απομακρυνθούν από το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται σε γεγονότα και να υιοθετήσουν νέες πρακτικές για την ενίσχυση των μαθητών με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, ικανοί να αναλάβουν δράση για το κλίμα και την κοινότητα γενικότερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα FOOD RESCUE εισάγει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών «εφαρμοσμένης μάθησης» που βασίζεται στη σπατάλη των τροφίμων ως εννοιολογικό πλαίσιο για τη μάθηση και συνδυάζει παιδαγωγικά εργαλεία όπως το Maker Education και το Youth Participation.

Στόχος του FOOD RESCUE curriculum (διδακτέα ύλη) δεν είναι να διδάξει τους μαθητές τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και τις συνέπειες της Σπατάλης των Τροφίμων, αλλά να μπορέσουν οι μαθητές να βιώσουν, να αναστοχαστούν και να συμμετέχουν σε πρακτικές μείωσης των τροφικών απορριμμάτων ώστε να εμβαθύνουν μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία να ενδυναμώσουν και να αναλάβουν δράση.

Συνεπώς, αυτό το πρόγραμμα σπουδών προωθεί τη βιωματική και συναισθηματική μάθηση στο θέμα της σπατάλης τροφίμων και της κλιματικής αλλαγής και υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συναισθηματική νοημοσύνη, η κοινωνική ευθύνη κλπ. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στο πρώτο μοντέλο Welcome από τα Μαζικά Ανοιχτά σε πρόσβαση Διαδικτυακά Μαθήματα του ευρωπαϊκού προγράμματος FOOD RESCUE! Όλο το περιεχόμενο των μαθημάτων προσφέρεται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά.

Στο Module 1: Γίνεται εισαγωγή στη Σπατάλη των Τροφίμων & την Εκπαίδευση στη Κλιματική Αλλαγή, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί θα λάβουν γνώση του θεωρητικού πλαισίου για το θέμα της Σπατάλης των Τροφίμων όπως επίσης και για την αναφερόμενη «Εκπαίδευση στην Κλιματική Αλλαγή» με ιδιαίτερη σύνδεση στη διαχείριση των τροφικών περισσευμάτων.

Το θεωρητικό Module 1 συνδέεται με το Μάθημα 1 και το Μάθημα 2  της διδακτέας ύλης (Curriculum).

Related Courses