Ενότητα 2: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική μεθοδολογία Maker Education & στην Υπολογιστική Σκέψη

Last updated: 6 Φεβρουαρίου, 2024

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ενότητα του Διαδικτυακού μαθήματος στου πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος FOOD RESCUE! Όλο το περιεχόμενο του μαθήματος προσφέρεται στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Στην Ενότητα 2: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική μέθοδο Maker Education & στην Σχεδιαστική Σκέψη, οι εκπαιδευτικοί θα εισαχθούν στις θεωρητικές γνώσεις γύρω από το θέμα της μεθόδου «Maker Education» και θα μάθουν γιατί αυτή η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει μια προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το άγνωστο και πολύπλοκο μέλλον.

Η θεωρητική Ενότητα 2 συνδέεται με τα μαθήματα 3,4 και 5 του Προγράμματος Σπουδών.

Source: Images_Lesson 4&5.zip from INA CONKIC

Related Courses