Ενότητα 3: Εισαγωγή στη συμμετοχή των νέων

Last updated: 13 Μαρτίου, 2024

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην τρίτη ενότητα του Διαδικτυακού Μαθήματος στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος FOOD RESCUE! Όλο το περιεχόμενο του μαθήματος προσφέρεται στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ολλανδικά.

Στην Ενότητα 3: Εισαγωγή στη συμμετοχή των νέων, οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί θα εισαχθούν στις θεωρητικές γνώσεις γύρω από το θέμα της “ανάληψης δράσης” και θα μάθουν ότι είναι απαραίτητο να αφήσουμε τους μαθητές να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων και στην αναζήτηση νέων λύσεων για το μέλλον.

Η θεωρητική Ενότητα 3 συνδέεται με το μάθημα 6 και το μάθημα 7 του Προγράμματος Σπουδών.

Related Courses