Ενότητα 5: Περαιτέρω πηγές – Ελλάδα

Last updated: 4 Ιουλίου, 2024

Μαθησιακοί στόχοι

  • Κατανόηση της έκτασης και του αντίκτυπου των αποβλήτων τροφίμων σε εθνικό επίπεδο
  • Προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερομένων, των πρωτοβουλιών και των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων
  • Πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία
  • Να διερευνήσετε την εκπαίδευση των δημιουργών σε εθνικό επίπεδο και τη συμμετοχή των νέων
Source: pexels.com

Related Courses