Ενότητα 4: Περαιτέρω πηγές

Last updated: 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

  • Κατανόηση της έκτασης και του αντίκτυπου των αποβλήτων τροφίμων σε εθνικό επίπεδο
  • Προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερομένων, των πρωτοβουλιών και των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων
  • Πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία
  • Να διερευνήσετε την εκπαίδευση των δημιουργών σε εθνικό επίπεδο και τη συμμετοχή των νέων
Source: pexels.com

Related Courses