Γαλλία

Eutopique

Σχετικά

Η eutopique, που ιδρύθηκε το 2017, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται προς τη θετική εκπαιδευτική μετάβαση. Ενδυναμώνουν τα παιδιά βοηθώντας τα να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα: κριτική σκέψη μέσω εθνογραφικής έρευνας, δημιουργικότητα, συνεργασία και επίλυση προβλημάτων μέσω συλλογικής νοημοσύνης και σχεδιαστικής σκέψης, με αποκορύφωμα την επέκταση της ευαισθητοποίησης και της επικοινωνίας. Η Eutopique προωθεί τη συμμετοχή των SDG μέσω του Design Thinking, της εργασίας σε σχολεία, εναλλακτικές ή/και τοπικές αρένες, διαμορφώνοντας ενεργά κοινότητες μάθησης που εστιάζουν σε κοινωνικά ζητήματα υψηλού αντίκτυπου. Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικές κοινότητες ενθαρρύνοντας την υπευθυνότητα στη μάθηση μέσω της προσέγγισης γονέων, δασκάλων και παιδιών. Κάνουμε τακτικά θέματα εργαστηρίων όπως η ισότητα των φύλων και η υπερθέρμανση του πλανήτη. Επιπλέον, τα εθνοπαιδικά εργαστήρια επιτρέπουν στα συμμετέχοντα παιδιά να διερευνήσουν ένα SDG, να συζητήσουν τα ευρήματά τους, να αποφασίσουν συλλογικά πώς να αντιμετωπίσουν τα επισημασμένα ζητήματα, να συν-σχεδιάσουν λύσεις και να τις παρουσιάσουν σε κατάλληλους ειδικούς για εφαρμογή σε σπίτια, σχολεία ή/και κοινότητες.