Ολλανδία

Stichting Designathon Works

Σχετικά

Το Designathon Works Foundation διδάσκει στα παιδιά (8 έως 12 ετών) τις δεξιότητες που τα βοηθούν να αναπτύξουν ιδέες και λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Τα παιδιά αποκτούν γνώσεις για τα SDGs και αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα για να αναπτύξουν συνεργατικά νέες λύσεις, να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες και να αναλάβουν δράση. Η μέθοδος Designathon εστιάζει στην οικοδόμηση των εσωτερικών ικανοτήτων όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την τάξη, το επίπεδο δεξιοτήτων ή τη μαθησιακή τους κατάσταση. Αναγνωρίζει ότι όλα τα παιδιά μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν.

Δεσμευόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον και πιστεύουμε στη σημασία της συμμετοχικής μάθησης των παιδιών και των νέων και της εκπροσώπησής τους από τις φωνές τους να ακούγονται και να αναγνωρίζονται και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να αναλάβουν δράση. Η παγκόσμια κοινότητά μας μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε παιδιά σε όλο τον κόσμο και να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουν κοινωνική και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Και για αυτό έχουμε ήδη φτάσει σε πάνω από 100.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο.