Αυστρία

SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT

Σχετικά

Η Südwind είναι μια ανεξάρτητη αυστριακή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Südwind υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και μια βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη. Μέσω εκπαιδευτικού έργου, δημοσίων σχέσεων και εκστρατειών, η Südwind αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις, τις κοινωνικές τους επιπτώσεις και δεσμεύεται για έναν πιο ίσο κόσμο και μια καλή ζωή για όλους. Η Südwind είναι μακροπρόθεσμα μέλος της Αυστριακής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και της Αυστριακής Συμμαχίας για την Κλιματική Δικαιοσύνη.