Δραστηριότητες

Αυτοαξιολόγηση 🡪 Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα τη συμπεριφορά του, το πρώτο βήμα είναι η ακριβής καταγραφή και μετά η ανάλυση. Αυτό μου επιτρέπει να οπτικοποιήσω τα δικά μου απορρίμματα τροφής και να τα αλλάξω διαχείριση μετά την ανάλυση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ως πρότυπο. Εκτυπώστε το και συμπληρώστε το με τη δική σας ταχύτητα.

Παιχνίδια γνώσεων