Θέμα 1: Επισκόπηση αποβλήτων τροφίμων

Η σπατάλη τροφίμων μάς αφορά όλους. Σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, από το χωράφι έως και το πιάτο μας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της σπατάλης, χρειάζεται δυναμική κινητοποίηση και συντονισμένη δράση. Είμαστε όλοι μέρος της λύσης.Έχει τεράστια έκταση και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία και αποτελεί κρίσιμη πρόκληση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 Η ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα συνολικά και στα 5 στάδια της αλυσίδας αξίας τροφίμων (πρωτογενής    παραγωγή, επεξεργασία-μεταποίηση, εμπόριο-διανομή, εστίαση, νοικοκυριά) ανέρχεται σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια τόνους

Η συνολική ποσότητα τροφίμων, που κάθε χρόνο απορρίπτουν τα ελληνικά νοικοκυριά, υπολογίζεται σε 930.323 τόνους. Η ετήσια κατ’ άτομο παραγωγή οικιακών απορριμμάτων τροφίμων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 89,2 κιλά (εκ     των οποίων 38,7 κιλά βρώσιμα / 50,5 κιλά μη βρώσιμα μέρη, όπως φλούδες κλπ.)

Την ίδια στιγμή 11,5% του πληθυσμού είναι αντιμέτωπα με επισιτιστική ανασφάλεια

Βρισκόμαστε στην 3η χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ορθή κατανόηση (μόλις 22% των πολιτών)       της ένδειξης «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από»