Θέμα 1: Η διαδικασίας πίσω από το FOOD RESCUE Curriculum

Η ανάπτυξη του FOOD RESCUE Curriculum ακολουθεί έξι φάσεις (Μαθαίνουμε / Ερευνούμε / Φανταζόμαστε / Δημιουργούμε / Σχεδιάζουμε / Ενεργούμε) ακολουθώντας τα παρακάτω τρία στάδια:

Αντλούμε έμπνευση

Ανακαλύπτοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση και το θέμα της σπατάλης και διάσωσης, αντλούμε έμπνευση

Δημιουργούμε

Καταιγισμός ιδεών για πιθανές λύσεις για την μείωση της σπατάλης των τροφίμων, διαλέγουμε την καλύτερη και δημιουργούμε ένα πρωτότυπο της λύσης

Ενεργούμε

Αποφασίζοντας για το θέμα της εκστρατείας, δημιουργούμε την καμπάνια ώστε να κινητοποιηθεί περισσότερος κόσμος

Μια πιο προσεκτική ματιά στην όλη διαδικασία – Όταν όλα συνδιάζονται

Η ανάπτυξη του FOOD RESCUE Curriculum ακολουθεί έξι φάσεις (Μαθαίνουμε / Ερευνούμε / Φανταζόμαστε / Δημιουργούμε / Σχεδιάζουμε / Ενεργούμε) ακολουθώντας τα παρακάτω τρία στάδια:

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι δάσκαλοι κάνουν στους μαθητές τους την εισαγωγή στην Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή, και τη σύνδεση με τη Σπατάλη των Τροφίμων – χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και μέσα (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, ομαδικές δράσεις, δραστηριότητες βασισμένες στο πρότζεκτ).

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν στο τέλος της φάσης ότι η Σπατάλη των Τροφίμων είναι εξαιρετικά σημαντική στην εποχή μας, με περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

‘Έχοντας αυτή τη γνώση, οι δάσκαλοι θα μπορέσουν να εμπνεύσουν τους μαθητές τους με παραδείγματα από  πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν ήδη υλοποιηθεί γύρω από το θέμα της Σπατάλης των Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής είναι σημαντικό να αφήσετε τους μαθητές να αναλογιστούν αυτά που ήδη γνωρίζουν από την πρώτη φάση.  Σε μικρότερες ομάδες θα ξεκινήσουν μια ανταλλαγή απόψεων και ένα καταιγισμό ιδεών ανακαλύπτοντας τις δικές τους λύσεις για τη μείωση της Σπατάλης των Τροφίμων. Στη φάση αυτή είναι σημαντικό επίσης να αφήσετε τους μαθητές να εργαστούν αυτόνομα, να φανταστούν και να σχεδιάσουν με τη δική τους οπτική, να συζητήσουν με ενήλικες (γονείς και δασκάλους) λαμβάνοντας ενεργό ρόλο οι ίδιοι ενώ οι ενήλικες τον ρόλο του παθητικού συμβούλου. Τα πρωτότυπα που θα δημιουργηθούν θα εκτεθούν και θα παρουσιαστούν σε ευρύτερο κοινό – τουλάχιστον σε ολόκληρη την ομάδα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στην τελευταία φάση, οι μαθητές/τριες λαμβάνουν δράση και γίνονται ενεργοί πολίτες μέσα στην τοπική τους κοινότητα σαν ένας τρόπος να αποκτήσουν καλύτερη στάση συμμετοχής, συλλέγοντας δεδομένα από την κοινότητα τους για τη σπατάλη τροφίμων.
Η μέθοδος της Συμμετοχής των Νέων είναι σημαντική γιατί δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να διαμορφώσουν το μέλλον. Καθώς εμπλέκονται στις διαδικασίες και στις λήψεις αποφάσεων μπορούν να ακουστούν οι προοπτικές και οι ανάγκες τους, και έτσι να διασφαλίσουν πως οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα προσαρμόζονται περισσότερο στις ανάγκες μιας νέας γενιάς. Επιπλέον, η συμμετοχή των νέων στις πολιτικές διαδικασίες προάγει την πολιτική τους αγωγή και την κατανόηση των δημοκρατικών διαδικασιών.