Θέμα 1: Ορισμός και αρχές

Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή των νέων είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο δικαίωμα, το οποίο προστατεύεται από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία στην τελευταία της έκδοση υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989. 

Ακολουθώντας τα άρθρα της Σύμβασης για το δικαίωμα του παιδιού, στο παρόν παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Συμμετοχής των Νέων: 

  • Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους για θέματα που τα αφορούν. Οι ενήλικες πρέπει να ακούνε και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα παιδιά. 
  • Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται ελεύθερα με τους/τις άλλους/άλλες ότι μαθαίνουν, σκέφτονται και αισθάνονται, μιλώντας, ζωγραφίζοντας, γράφοντας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός αν αυτό βλάπτει άλλους ανθρώπους. 
  • Τα παιδιά μπορούν να ενταχθούν ή να δημιουργήσουν ομάδες ή οργανώσεις και μπορούν να συναντιούνται με άλλους, εφόσον αυτό δεν βλάπτει άλλους ανθρώπους. 

Ακολουθώντας την πρόσκληση της ΕΕ για δράση σχετικά με τη συμμετοχή των νέων και λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων της κλιματικής αλλαγής, το έργο FOOD RESCUE προσφέρει αντίστοιχα πλαίσια και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ενεργά στις τάξεις. Αναλυτικότερα, δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα: 

  • Για την διεξαγωγή διαλόγου και συζητήσεων μεταξύ των μαθητών. 
  • Για να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων μαθητών στη δημοκρατική ζωή των κοινοτήτων τους, και με την επέκταση να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ευρωπαικής δημοκρατικής ζωής. 
  • Να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ριες να είναι σε θέση να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. 
  • Να εμπλακούν οι μαθητές/-ριες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς/κηδεμόνες με διαφορετικούς τρόπους για να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που τους αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή (όπως θέματα που σχετίζονται με τα απορρίμματα τροφίμων). 

Image by Freepik