Θέμα 1: Υπολογιστική Σκέψη

Η υπολογιστική σκέψη, που συνήθως θεωρείται στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού των αναλυτικών προγραμμάτων, είναι η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων του ψηφιακού κόσμου.

Οι μαθητές/-ριες ακονίζουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους επεξεργαζόμενοι/-ες όλες τις πτυχές που παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Εξασκούνται στη διερευνητική σκέψη φανταζόμενοι/-ες και διαμορφώνοντας προβλήματα προς επίλυση. Ακονίζουν τη λογική τους σκέψη περιγράφοντας συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίλυσή τους προβλήματος. Η εξάσκηση και ο συνδυασμός αυτών των τριών τύπων σκέψης για την επίλυση προβλημάτων είναι αυτό που έχουν να κερδίσουν οι μαθητές. Πρόκειται για την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία. Αυτές είναι δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές όλων των ηλικιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, από τα παιδιά που αποφασίζουν που να τοποθετήσουν καλύτερα έναν σχολικό κήπο μέχρι τους/τις μαθητές/-ριες λυκείου που δημιουργούν chatbots που μπορούν να βοηθήσουν σε ερωτήσεις ασκήσεων για το σπίτι.

Source: Images_Lesson 4&5.zip from INA CONKIC