Θέμα 1 Maker Education στην Κύπρο

  • Youth Makerspace Larnaka

Το Youth Makerspace Larnaka είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Πρόκειται για ένα καινοτόμο χώρος δημιουργίας, κατασκευής και εκπαίδευσης βασισμένο στα πρότυπα των «makerspaces», τα οποία αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και την υλοποίηση ιδεών από makers κάθε ηλικίας. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα.

Σκοπός του Youth Makerspace Larnaka είναι η δημιουργία και καλλιέργεια της κουλτούρας makers και η διάδοση του τομέα STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) σε όλα τα παιδιά και νέους της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://makerspace.onek.org.cy/

  • Mobile Makerspace

Συμπληρωματικό και εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του Youth Makerspace Larnaka είναι το Mobile Makerspace, η οποία δημιουργήθηκε για να αναπτύξει και να εξελίξει την κοινότητα των makers. Η κινητή μονάδα βασίζεται στη φιλοσοφία ότι η μάθηση μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε μέρος και γι’αυτό έχει φτάσει σε παιδιά και νέους οι οποίοι διαμένουν μακριά από τα αστικά κέντρα, χωρίς πρόσβαση σε τεχνολογίες και καινοτόμα προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://makerspace.onek.org.cy/mobile-makerspace/

  • ATS STEM: Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM

Είναι ένα καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής πολιτικής, όπου συμμετέχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, τριετούς διάρκειας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αξιολόγησή τους.

Μέσα από το πρόγραμμα ATS STEM, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να λάβουν βοήθεια ούτως ώστε να δημιουργήσουν σχέδια μαθήματος που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών τους. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι αναγκαία προς την επίτευξη του στόχου αυτού, αφού θα βοηθήσει στην δημιουργία πρακτικών παραδειγμάτων που να δείχνουν πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των δεξιοτήτων STEM στους μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3054&Itemid=276&lang=el

Ιστοσελίδα ATS STEM: https://www.atsstem.eu/

Source: pexels.com