Θέμα 2 Άλλοι εθνικοί φορείς

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων:

Χάρτα της Ενεργού Πολιτότητας και του Ενεργού Πολίτη: https://www.prosfero.com.cy/img/energos.pdf

Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη: http://www.citizenscommissioner.gov.cy/citizenscom/citizenscom.nsf/home/home?openform