Θέμα 2: Ηλικιακές ομάδες

Με βάση τη διεθνή έρευνα και πρακτική, οι γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και ψυχολογικές ικανότητες των νέων, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Φυσικά, κάθε άτομο έχει τα δικά του μοναδικά ορόσημα ανάπτυξης. Έτσι, στο πλαίσιο του έργου FOOD RESCUE, τα αναπτυξιακά ορόσημα προσαρμόζονται σε δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 

Ηλικια 9-15 → Ικανότητα κατανόησης διαφορετικών προοπτικών και δυνατότητα δημιουργίας σταθερών φιλικών σχέσεων και δεσμών. Αναμένεται να συμφωνεί εύκολα, χαρακτηριστικό που οδηγεί σε συμφωνίες και ομαδικό πνεύμα. 

Ηλικία 12-18 → Μετά την ηλικία των 12 ετών, οι περισσότεροι νέοι είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά, για τον εαυτό τους και την κοινωνία. Τείνουν να γίνονται πιο ανεξάρτητοι και οι ατομικές τους απόψεις είναι διαφορετικές. Αυτό δεν σημαίνει όμως οτι δεν θα μπορούσαν να σχηματίσουν συμμαχίες και να λάβουν αποφάσεις από κοινού. Είναι σύνηθες, οι ομάδες νέων που σχηματίζουν σε αυτή την ηλικία να ευδοκιμούν. 

Image by Freepik