Θέμα 2: Σχετικό υλικό

Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Φροντίζω το περιβάλλον
“Υπεύθυνα παιδιά-Υπερασπιστές των ζώων”

  • Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στη θεματική « Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (ΙΕΠ, 2014).
  • Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ.

E-learning σεμινάριο για εκπαιδευτικούς “Προώθηση της εκπαίδευσης της παγκόσμιας πολιτότητας στα σχολεία”

  • Στην πλατφόρμα ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει δημιουργικούς τρόπους για να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων και να ενσωματώσει την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτότητα στο πρόγραμμα σπουδών.
  • Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ.

Εργαλειοθήκη για Πρεσβευτές και Influencers της ΕΕ

  • Το πρόγραμμα EUROTHON βασίζεται στην ιδέα ότι οι νέοι διαθέτουν ανεκτίμητο δημιουργικό δυναμικό για τις κοινότητες στις οποίες ζουν και ενδυναμώνονται οι ίδιοι όταν συμμετέχουν σε εμπειρίες ενεργού πολιτειότητας.
  • Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΏ.