Θέμα 3: Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Η εφαρμογή των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης και της εκπαίδευσης Maker Education σε έργα και προγράμματα σπουδών μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/-ριες να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα με τους ακόλουθους τρόπους:

Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων: Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Η Maker Education σας ενθαρρύνει να προβληματίζεστε κριτικά και αν επαναλαμβάνετε την ιδέα σας καθώς δημιουργείτε πρωτότυπα.

Δημιουργικότητα και καινοτομία: Τόσο η Maker Education όσο και υπολογιστική σκέψη μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους και την ικανότητα τους να καινοτομούν, επιτρέποντας τους να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους έργα και προϊόντα.

Επικοινωνία και συνεργασία: Η υπολογιστική σκέψη και η Maker Education συχνά περιλαμβάνουν την εργασία σε ομάδες και την επικοινωνία με άλλους/άλλες για την εξέταση προβλημάτων, την επιλογή ιδεών και την παρουσίαση αυτών των ιδεών σε άλλους/άλλες.

Source: Images_Lesson 4&5.zip from INA CONKIC