Θέμα 3: Εμπλεκόμενοι φορείς, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές

«Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα. Μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Μπορούμε και της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική. Στη συλλογική αυτή προσπάθεια ενώνουν τις δυνάμεις τους δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. food saving alliance

Μέσα από την 3η έκθεση της Συμμαχίας παρουσιάζονται ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες των μελών της.

Πώς; Μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών. Με στόχο τη μείωση σπατάλης τροφίμων στη χώρα μας, αναλαμβάνουμε συντονισμένη δράση και συμβάλλουμε:

  • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων
  • στην κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωσή της
  • στην ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, και την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών
  • στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας
  • στη διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό
  • στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα

Source: Image by Freepik