Θέμα 3 Εμπλεκόμενοι φορείς, πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές

Το Zero Food Waste Cyprus είναι μια πρωτοβουλία νέων η οποία από το 2018 αποτελεί ομπρέλα έργων που στοχεύουν στις τοπικές αγορές φρούτων και λαχανικών για την εξάλειψη της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων σε όλο το νησί. Επί του παρόντος, η πρωτοβουλία εξυπηρετεί μια αγορά στο παλιό κέντρο της Λευκωσίας (Saturday Aftermarket) και μια αγορά στην Κερύνεια (Wasteless Wednesdays).

Οι Φίλοι της Γης είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1993 με όραμα τη συλλογική διασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να εξασφαλιστούν βιώσιμες κοινωνίες, να σταματήσει και να αντιστραφεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η εξάντληση των φυσικών πόρων, να καλλιεργηθεί η οικολογική και πολιτιστική ποικιλομορφία της γης και να εξασφαλιστούν βιώσιμα μέσα διαβίωσης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε το 2010 και υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το όραμα του τμήματος είναι να καταστεί πραγματική ρυθμιστική αρχή που αναβαθμίζει το περιβάλλον και ταυτόχρονα στοχεύει στη διασφάλιση του φυσικού κεφαλαίου και της αειφόρου ανάπτυξης.

FoodPrint Υπολογιστής Σπατάλης Τροφίμων : https://foodprintcy.eu/calculator/ypologistis-spatalis-fagitoy/

Πλατφόρμα δωρεάς τροφίμων Food Connect, Food Print: https://foodconnect.foodprintcy.eu/en/home