Θέμα 4: Εφαρμογή της μεθοδολογίας στα σχολεία

Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

Κατα τη διάρκεια του προγράμματος Food Rescue οι μαθητές/τριες περνούν από 6 φάσεις δημιουργικής σκέψης: Μαθαίνουμε, Ερευνούμε, Φανταζόμαστε, Δημιουργούμε, Σχεδιάζουμε και Ενεργούμε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής μαθαίνουν πληροφορίες για τη σπατάλη τροφίμων, χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις για την καταπολέμηση της σπατάλης και να μάθουν τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν για να την αποτρέψουν.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές/τριες θα έχουν την δυνατότητα να:

…περιγράφουν τι είναι η σπατάλη των τροφίμων

…κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να μη πετάνε το φαγητό στα σκουπίδια και πως συνδέεται η σπατάλη των τροφίμων με το περιβάλλον και την κοινωνία

…αναφέρουν τουλάχιστον 9 τρόπους με τους οποίους μπορούν να μειώσουν τη σπατάλη των τροφίμων

…χρησιμοποιούν και να συνδυάζουν τεχνολογικά μέσα για να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις για τη σπατάλη των τροφίμων και την κλιματική αλλαγή

…γνωρίσουν το σκοπό του ακτιβισμού

…εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως το να δημιουργήσουν την δική τους καμπάνια ενημέρωσης (π.χ. συλλογή υπογραφών, επικοινωνία με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχεδιασμός γελοιογραφιών ή εθελοντισμό σε τοπική οργάνωση για τη σπατάλη τροφίμων)

Οι μαθητές/τριες θα μπορούν…

…να δουλεύουν σε ομάδες για ένα κοινό σκοπό (συνεργασία, αυτοοργάνωση)

…να πάρουν συνέντευξη ή να συζητήσουν με τους γονείς ή κάποιο άλλο ενήλικα για τη σπατάλη τροφίμων

…να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδέες βασιζόμενη στην επιλεγμένη μέθοδο (δημιουργική σκέψη)

…να αξιολογήσουν τις ιδέες τους και να επιλέξουν την πλέον κατάλληλη

…να επικοινωνήσουν λεκτικά αλλά και πρακτικά μέσω της κατασκευής την ιδέα τους

…να δημιουργήσουν/κατασκευάσουν την ιδέα τους για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων (Maker Education)

…να παρουσιάσουν την δική τους ιδέα

…να συζητήσουν με άλλους την ιδέα τους

…να δουλέψουν συλλογικά για την επίλυση ενός προβλήματος

…να εκφράσουν την άποψή τους

…να συζητήσουν τι έμαθαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας

Οι μαθητές/τριες…

…επιδεικύουν μια διερευνητική στάση (δημιουργική σκέψη)

…μαθαίνουν πως η δημιουργικότητα είναι κάτι που καλλιεργείται και αναπτύσσεται

… δείχνουν ανοχή στην αποτυχία ως μέρος της διαδικασίας μάθησης και δημιουργίας.

…έχουν αυτοπεποίθηση στη διαχείριση πολύπλοκων θεμάτων

…ανακαλύπτουν τις δικές τους δυνατότητες να συμβάλλουν στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων

…ακούν και κατανοούν τις ιδέες και τις παρουσιάσεις άλλων ομάδων

…αναγνωρίζουν τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης και του κοινωνικού ακτιβισμού

…οραματίζονται εναλλακτικές δράσεις για τον εαυτό του και την κοινωνία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Κατα τη διάρκεια του προγράμματος Food Rescue, οι δάσκαλοι/ες θα χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους και υλικά για να εισάγουν στην τάξη την Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή και πως αυτή συνδέεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων.

Επιπρόσθετα, οι δάσκαλοι/ες θα εμπνεύσουν τους/ις μαθητές/τριες τους να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.