Module 1: Inleiding tot voedselverspilling en onderwijs over klimaatverandering

Last updated: maart 13, 2024

Samenvatting

Klimaatverandering en snelle technologische transformaties zullen naar verwachting ons leven op een ongekende manier beïnvloeden. Om door deze onzekerheid te navigeren, moeten leerlingen nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, veerkracht, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen, evenals groene vaardigheden. Daarom is het essentieel dat scholen overgaan van het huidige feitengedreven onderwijsmodel naar nieuwe praktijken om leerlingen vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om actieve en verantwoordelijke burgers te worden, die in staat zijn actie te ondernemen voor het klimaat en de gemeenschap in het algemeen.

In deze context introduceert de FOOD RESCUE een innovatief ‘toegepast leren’ curriculum dat voortbouwt op voedselverspilling als een context voor leren, en het combineert pedagogische instrumenten zoals Maak Onderwijs en Jongerenparticipatie.

Het doel van het FOOD RESCUE-curriculum is niet om leerlingen te leren wat goed en fout is en wat de gevolgen van voedselverspilling zijn, maar om leerlingen in staat te stellen voedselverspilling te beleven, erover na te denken en zich ermee bezig te houden als een manier om hun leerproces te verdiepen en hen in staat te stellen om actie te ondernemen.

In het algemeen bevordert het curriculum ervaringsgericht en emotioneel leren over het onderwerp voedselverspilling en klimaatverandering en ondersteunt het de ontwikkeling van competenties zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, emotionele intelligentie, sociale verantwoordelijkheid enz.

Leerdoelen

Welkom bij de eerste module van de Massive Open Online Course binnen het internationale FOOD RESCUE project! De gehele inhoud van de cursus wordt aangeboden in de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Grieks en Nederlands.

In module 1: Inleiding tot voedselverspilling en onderwijs over klimaatverandering, zullen leerkrachten kennismaken met de theoretische kennis achter het algemene onderwerp van voedselverspilling en met het onderwijsconcept ‘onderwijs over klimaatverandering’ met een speciale focus op de relatie met voedselverspilling.

De theoretische module 1 is gekoppeld aan les 1 en 2 van het curriculum.

Related Courses