Module 3: Introductie tot Jongerenparticipatie

Last updated: juli 4, 2024

Leerdoelen

Welkom bij de eerste module van de Massive Open Online Course binnen het internationale FOOD RESCUE project! De gehele inhoud van de cursus wordt aangeboden in de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Grieks en Nederlands.

In module 3: Inleiding tot Jongerenparticipatie, maken leerkrachten kennis met de theorieën rondom het thema ‘In actie komen’ en leren ze dat het essentieel is om leerlingen te laten participeren in het oplossen van problemen en in het zoeken naar nieuwe oplossingen voor de toekomst.

De theoretische module 1 is gekoppeld aan les 6 en 7 van het curriculum.

Related Courses