Module 4: Inleiding van de Assessment Toolkit

Last updated: juli 4, 2024

Overzicht:

Deze module bavat drie hoofdonderdelen:

  • Praktische richtlijnen die uitleggen waarom (zelf)beoordeling belangrijk is bij onderwijs over voedselverspilling en klimaatverandering, inclusief tips over hoe de toolkit te gebruiken.
  • De theorie achter de assessment toolkit: een conceptuele benadering gebaseerd op assessment en verschillende onderzoeken naar reflectief en reflexief denken.
  • Een toolkit: met verschillende beoordelingsmethoden voor elke stap van het programma.

Leerdoelen:

Welkom bij de Assessment toolkit. Met behulp van deze module kan de voortgang van de leerlingen aan de hand van hun eigen ervaringen tijdens het programma worden gemonitord en kan de impact van het programma in kaart worden gebracht.

In deze module wordt er kennisgemaakt met de theorie achter de assessment toolkit. Ook worden de verschillende handvatten en de daarbij behorende richtlijnen geïntroduceerd die door de leerkracht geïmplementeerd kunnen worden tijdens het project.

Display picture: (free picture): Credit Photo by Diego PH on Unsplash

Related Courses