Frankrijk

Eutopique

Over​

Eutopique is een non-profit organisatie, opgericht in 2017, die werkt aan positieve educatieve transitie. Zij focussen zich op empowerment van kinderen door hen te helpen 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen: kritisch denken door middel van etnografisch onderzoek, creativiteit, samenwerking en het oplossen van problemen door middel van collectieve intelligentie en design thinking, culminerend in het uitbreiden van bewustzijn en communicatie. Eutopique bevordert de betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelings Doelen door middel van Design Thinking, door te werken in scholen, alternatieve en/of lokale arena’s, door actief leergemeenschappen te vormen die zich richten op maatschappelijke vraagstukken met een grote impact. Ze ontwikkelen onderwijsgemeenschappen door verantwoordelijkheid in het leren aan te moedigen door ouders, leerkrachten en kinderen te bereiken. Ze geven regelmatig workshops over thema’s als gendergelijkheid en de opwarming van de aarde. Bovendien stellen hun etno-kid workshops de deelnemende kinderen in staat om een SDG te onderzoeken, hun bevindingen te bespreken, collectief te beslissen hoe de gemarkeerde kwesties aan te pakken, oplossingen te ontwerpen en deze voor te leggen aan deskundigen om ze thuis, op school en/of in de gemeenschap te implementeren.