Over ons

FOOD RESCUE:

"Ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en duurzaam gedrag ten aanzien van voedselverspilling en klimaatverandering is een Europees project dat tot doel heeft klimaateducatie te bevorderen als een essentieel onderdeel van de wereldwijde reactie op klimaatverandering.

Het project is er in het bijzonder op gericht jonge leerlingen te helpen de gevolgen van de opwarming van de aarde te begrijpen en aan te pakken, hun “klimaatkennis” te vergroten en hen aan te moedigen hun houding en gedrag te veranderen.

Op basis van voedselverspilling als een conceptuele context en een combinatie van maker educatie, jongerenparticipatie en activisme, zal het project een innovatief onderwijs- en educatief pakket ontwikkelen voor leerlingen van 8-12 jaar.

FOOD RESCUE is een project dat medegefinancierd wordt door het Erasmus + KA2- programma van de Europese Unie en loopt van februari 2022 tot juli 2024.

Doelgroepen

Leerkrachten, schoolpersoneel en hun leerlingen

Ouders, leden van de gemeenschap

Beleidsmakers op regionaal, nationaal en EU-niveau

Onderzoekers en academici op het gebied van onderwijs

Doelstellingen

Het ontwikkelen van een innovatief curriculum voor leerlingen in het basisonderwijs met als doel hen bewuster te maken van voedselverspilling en hen in staat te stellen transversale en groene vaardigheden te ontwikkelen.

Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor onderwijzers om hen in staat te stellen het FOOD RESCUE curriculum toe te passen en tegelijkertijd hun professionele ontwikkeling in maker education en jongerenactivisme pedagogieën verder te bevorderen.

Het bevorderen van een cultuur van sociale bewustwording en verantwoordelijkheid met betrekking tot voedselverspilling. Hoe eerder studenten worden voorgelicht over milieukwesties, hoe duurzamer hun gedrag zal worden.

Projectresultaten

Tijdens de looptijd van het project zullen in totaal vijf projectresultaten worden ontwikkeld:

Didactisch materiaal over voedselverspilling en klimaatverandering

dat erop gericht is al het nodige en geschikte materiaal te verstrekken aan leerkrachten en schoolpersoneel om hun leerlingen en hun gezinnen vertrouwd te maken met het fenomeen voedselverspilling en klimaatverandering.

FOOD RESCUE Maker

Maker Educatie toolkit die leerlingen in staat moet stellen om van "feiten" tot echte actie over te gaan.

FOOD RESCUE Toolkit voor

Jeugdparticipatie toolkit die tot doel heeft hen de waarden van sociale verantwoordelijkheid en sociaal activisme bij te brengen.

Blended Training Programma voor leerkrachten

met als doel leerkrachten te trainen in nieuwe, innovatieve en sociaal nuttige pedagogische praktijken.

FOOD RESCUE evaluatie- en valideringstoolkit

Beoordelings- en validering toolkit die tot doel heeft een evaluatiemethodologie aan te reiken om de doeltreffendheid van FOOD RESCUE te beoordelen.