Nederlands

Designathon Works

Over

Designathon Works beschouwt kinderen als betrokken burgers, activisten, wetenschappers en uitvinders. Onze methodologie, ons lesmateriaal en ons netwerk, stelt kinderen (8 tot 12 jaar) in staat om zich tot hun volle potentieel te ontwikkelen. Maar ook om zelf in actie te komen. Zodat ze straks in een wereld leven zoals zij die graag zouden zien.

Tijdens een Designathon workshop ontwikkelen kinderen kennis over maatschappelijke en milieukwesties zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, en doen diverse 21e-eeuwse vaardigheden op zoals creatief denken, communiceren en samenwerken. De methode is uniek vanwege het vermogen om de creativiteit van kinderen in te zetten voor het aanpakken van mondiale problemen, en het fysiek bouwen van prototypen met elektronica, in een relatief korte tijd.

De Designathon methode richt zich op het ontwikkelen van de innerlijke capaciteiten van alle kinderen, ongeacht hun geslacht, sociaal-economische achtergrond of leersituatie. Het erkent dat alle kinderen kunnen en willen bijdragen. En daarvoor hebben we wereldwijd al meer dan 100.000 kinderen bereikt.