Griekenland

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

Over

STIMMULI is een non-profitorganisatie die aan projecten werkt die gericht zijn op sociale impact en die onderwijs van de toekomst willen inspireren en positieve verandering in de samenleving teweeg willen brengen. Om onze missie te verwezenlijken, ontwerpen en leveren wij educatieve en empowerment projecten die changemaking attitudes cultiveren, ondernemend denken injecteren en gedragsveranderingen stimuleren voor duurzamere levensstijlen. STIMMULI heeft uitgebreide ervaring op verschillende werkterreinen, waaronder onderwijs op het gebied van sociale innovatie, ondernemerschapsonderwijs, actief burgerschap, inclusief onderwijs en duurzame ontwikkeling, waarbij nieuwe benaderingen en effectieve praktijken en instrumenten worden ontwikkeld en ontworpen. Ons werk is gericht op het benutten van de kracht van samenwerking tussen universiteiten, non-profitorganisaties, sociale ondernemingen, bedrijven en overheden, om urgente maatschappelijke uitdagingen effectiever en op grotere schaal aan te pakken.