Onderwerp 1: Computational Thinking

Computational Thinking, meestal beschouwd binnen het kader van digitale geletterdheid, is de probleemoplossende vaardigheid van de digitale wereld. Het is krachtig wanneer het geïntegreerd is in het curriculum omdat leerlingen zich bezighouden met ervaringsgericht leren van inhoud-gerelateerde problemen, zoals hoe de toon van een verhaal te identificeren of hoe de vervuiling in hun lokale omgeving het best aan te pakken.

Leerlingen scherpen hun kritische denkvaardigheden aan door alle overwegingen die een probleem met zich meebrengt door te nemen. Ze oefenen onderzoekend denken door het bedenken en vormgeven van problemen die opgelost moeten worden. Ze scherpen hun logisch denken aan door specifieke regels op te stellen die gevolgd moeten worden om hun probleem op te lossen. Het oefenen en combineren van deze drie soorten denken om problemen op te lossen is wat leerlingen te winnen hebben. Het is probleemoplossing en communicatie. Dit zijn vaardigheden die leerlingen van alle leeftijden in alle vakken nodig hebben, van kinderen die beslissen waar ze het beste een schooltuin kunnen aanleggen tot middelbare scholieren die chatbots maken die kunnen helpen met huiswerkvragen.

Source: Images_Lesson 4&5.zip from INA CONKIC