Onderwerp 1: Definitie & principes

Het is belangrijk om te beginnen met te benadrukken dat Jongerenparticipatie een universeel erkend recht is, beschermd door het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde in 1989.

Aansluitend op het Kinderrechtenverdrag worden hierbij de basisprincipes van Jongerenparticipatie gepresenteerd:

  • Kinderen hebben het recht om vrij hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Volwassenen moeten luisteren en kinderen serieus nemen.
  • Kinderen hebben het recht om met anderen te delen wat ze leren, denken en voelen, door vrij te spreken, te tekenen, te schrijven of op een andere manier, tenzij dit andere mensen schaadt.
  • Kinderen mogen lid worden van groepen of organisaties of deze oprichten en ze mogen anderen ontmoeten, zolang dit niet schadelijk is voor andere mensen.

Naar aanleiding van de oproep van de EU tot Actie voor Jongerenparticipatie en rekening houdend met de urgentie van de klimaatveranderingsproblematiek, biedt het FOOD RESCUE project kaders en activiteiten die actief gebruikt kunnen worden in de klas. In detail, activiteiten die gemakkelijk kunnen worden gebruikt:

  • het voeren van dialogen en discussies tussen leerlingen.
  • bevorderen van de actieve participatie van jonge leerlingen in het democratische leven van hun leefomgeving, en hen zo bewust maken van het belang van het Europese democratische leven.
  • leerlingen te helpen hun stem te laten horen.
  • leerlingen, leerkrachten en ouders op verschillende manieren betrekken bij kwesties die voor hen van belang zijn en die hun dagelijks leven beïnvloeden (zoals onderwerpen in verband met voedselverspilling).

Image by Freepik