Onderwerp 1: Maak Onderwijs in Nederland

  • Mokum maakcoalitie is een initiatief van de OBA, de Waag, Pakhuis de Zwijger en Hogeschool van Amsterdam. In de afgelopen vijf jaar hebben we gezamenlijk mooie maakprogramma’s opgezet; educatieve programma’s rondom Kunst, Wetenschap en Technologie voor scholen én programma’s voor kinderen na schooltijd die plaats vinden in de negen maakplaatsen verspreid over de stad. We hebben de overtuiging dat maakonderwijs de toekomst is en kinderen en jongeren de vaardigheden biedt die onmisbaar zijn in het vormgeven van een nieuwe wereld. We zijn: OBA, de Waag, Pakhuis de Zwijger, Hogeschool van Amsterdam. NEMO Science Museum, Cinekid, The Beach, Designathon Works, Lekkersamenklooien, NewTechKids, Cultura Nederland, Next Nature Network en de W&T kennismakelaars van de Gemeente. https://maakplaats021.nl/mokum-maakcoalitie/over
  • Designathon Works beschouwt kinderen als betrokken burgers, activisten, wetenschappers en uitvinders. Onze methodologie, ons lesmateriaal en ons netwerk, stelt kinderen in staat om zich tot hun volle potentieel te ontwikkelen. Maar ook om zelf in actie te komen. Zodat ze straks in een wereld leven zoals zij die graag zouden zien. https://www.designathonworks.com/
  • SLO: Wat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden en hoe kun je die als leraar een plek geven in je onderwijsaanbod? https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/

Source: pexels.com