Onderwerp 2: Impact van voedselverspilling

https://samentegenvoedselverspilling.nl/voedselverspilling-feiten-en-cijfers/

Met het verspillen van voedsel, verspil je ook alle grondstoffen en hulpbronnen die voor de productie zijn gebruikt, zoals vruchtbaar land, water, arbeid en energie. Als we geen voedsel verspilden, konden we deze landbouwgrond en het benodigde water teruggeven aan de natuur en energie besparen.

https://natuurenmilieu.nl/themas/eten-drinken/voedselverspilling/hoe-erg-is-voedselverspilling/

Minder voedselverspilling draagt bij aan:

  • het verminderen van uitstoot van broeikasgassen en behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • een circulaire economie waarin we onze grondstoffen binnen het voedselsysteem telkens opnieuw tot waarde laten komen;
  • minder landgebruik en het behoud van biodiversiteit;
  • minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt;
  • een veerkrachtig voedselproductiesysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

https://samentegenvoedselverspilling.nl/voedselverspilling-feiten-en-cijfers/