Onderwerp 2: Leeftijdsgroepen

Op basis van internationaal onderzoek en praktijkervaring kunnen de cognitieve, emotionele, fysieke en psychologische capaciteiten van jongeren verschillen op basis van de leeftijdsgroep waartoe ze behoren. Natuurlijk heeft ieder persoon zijn eigen unieke ontwikkeling. Daarom zijn in de context van het FOOD RESCUE project de ontwikkelingsmijlpalen aangepast in twee verschillende leeftijdsgroepen.

Leeftijd 9-15: → Het vermogen om verschillende perspectieven te begrijpen en solide vriendschappen en connecties te vormen. Er wordt verwacht dat ze het gemakkelijk met elkaar eens zijn, een eigenschap die leidt tot overeenkomsten en een teamgevoel.

Leeftijd 12-18: → Na hun 12e zijn de meeste jongeren in staat om kritisch over zichzelf en de samenleving na te denken. Ze worden onafhankelijker en hun individuele meningen zijn divers. Dat betekent echter niet dat ze geen allianties kunnen vormen en geen gezamenlijke beslissingen kunnen nemen. Het komt vaak voor dat de jeugdgroepen die ze op deze leeftijd vormen goed draaien.

Image by Freepik