Onderwerp 2: Maak Onderwijs

Maak Onderwijs is een soort hands-on, projectmatig leren dat de nadruk legt op creativiteit, innovatie en uitvinding. Dus, terwijl Computational Thinking wordt beschouwd als een competentie, is Maak Onderwijs een benadering van leren die kinderen helpt bij het oefenen van verschillende van de kritische vaardigheden. Het neemt het probleemoplossingsproces van Computational Thinking een stap verder. Het doel van Maak Onderwijs is om leerlingen de vaardigheden, kennis en het vertrouwen te geven om hun eigen projecten en producten te ontwerpen, bouwen en creëren. Dit kan een breed scala aan activiteiten omvatten, zoals het bouwen van robots, het maken van kunstwerken met technologie of het ontwikkelen van prototypes met 3D printers.

Halverson & Sheridan beschrijven drie hoofdcomponenten van Maak Onderwijs: het maakproces (de reeks activiteiten), de makerspaces (een gemeenschap met gedeelde interesses en ideeën) en de maker als identiteit. Met andere woorden, Maak Onderwijs is een educatieve benadering die leerlingen verbindt met andere individuen, zoals experts, gebruikers of ondernemingen, en omgevingen om proactieve houdingen te versterken.

Het kan technologische constructies omvatten die gebruik maken van nieuwe technologieën van de 21e eeuw, maar ook constructies, ambachten en prototypes zonder technologie. Maak Onderwijs richt zich op interactieve participatie van en samenwerking tussen leerlingen, het delen van kennis en creatief gebruik van technologie.

Daarnaast kan Maak Onderwijs zich richten op verschillende aspecten van het onderwijs, zoals het ondersteunen van de belangrijkste onderwijsactiviteiten van de school met een inventieve aanpak, maar ook sociale innovatie, kunst en cultuur en het ontwikkelen van digitale vaardigheden.