Onderwerp 2: Voedselverspilling

Voedselverspilling is een enorm probleem dat ons allemaal aangaat. Van het akker tot in onze keuken, de gevolgen van dit probleem kunnen niet worden overschat. Voedsel gaat om verschillende redenen verloren of wordt verspild: slecht weer, verwerkingsproblemen, overproductie en onstabiele markten veroorzaken voedselverlies voordat het in de winkel ligt, terwijl te veel kopen, slechte planning en onzekerheid over voedsellabels en voedselveiligheid bijdragen aan voedselverspilling in winkels en huishoudens.

Maar wat is eigenlijk Voedselverspilling? Er zijn twee soorten: voedselverlies en voedselverspilling. Voedselverlies omvat al het eetbare voedsel dat op geen enkel moment wordt opgegeten, zoals gewassen die op het veld blijven liggen, voedsel dat bederft tijdens het transport en al het andere voedsel dat de winkel niet haalt. Voedselverspilling omvat de half opgegeten maaltijd die achterblijft op het bord, voedsel dat door de detailhandel wordt weggegooid vanwege de kleur of de maaltijd die achterblijft op het bord en voedselresten van het bereiden van een maaltijd.

In de afgelopen jaren heeft onderzoek aangetoond dat voedselverspilling aanzienlijke ecologische, economische en sociale problemen veroorzaakt die niet meer kunnen worden genegeerd.

De gevolgen voor het milieu zijn zeer aanzienlijk en schadelijk als we bedenken dat bij één ton organisch afval één ton methaan vrijkomt, dat 25 keer schadelijker is dan kooldioxide als het gaat om de opwarming van de aarde. Het is ook heel belangrijk om te weten dat voedselafval verantwoordelijk is voor 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als we voedsel verspillen, verspillen we ook alle energie en grondstoffen die nodig zijn om het te verbouwen, oogsten, transporteren en verpakken. Wat betreft de economische impact van voedselverspilling gooien we letterlijk geld in de vuilnisbak. In Europa wordt jaarlijks bijna 59 miljoen ton voedselverspilling geproduceerd met een bijbehorende marktwaarde die wordt geschat op 132 miljard euro (Eurostat, 2022). Eurostat schat ruwweg dat ongeveer 10% van het voedsel dat beschikbaar wordt gesteld aan Europese consumenten (in de detailhandel, voedseldiensten en huishoudens) kan worden verspild. Tegelijkertijd kunnen ongeveer 32,6 miljoen mensen zich niet om de dag een goede maaltijd veroorloven (Eurostat, 2021).

Vanuit sociaal oogpunt heeft het natuurlijk voor niemand zin om aanzienlijke voedselverspilling te hebben terwijl er ook zoveel mensen zijn die te maken hebben met voedselonzekerheid, vaak in hetzelfde gebied. Al dit verspilde voedsel is een waardevolle voedingsbron die gebruikt zou kunnen worden om mensen in nood te ondersteunen. Om de omvang van de bovenstaande oxymoron te begrijpen, moet je bedenken dat alleen al met het verspilde voedsel in Europa 200 miljoen mensen zouden kunnen worden gevoed.

Voedselverspilling gaat iedereen aan.

Daarom is het tijd om na te denken en te heroverwegen waarom dit wereldwijd zulke omvang heeft aangenomen en om mogelijke manieren te bespreken om het te verminderen. Kinderen hebben de neiging om volwassenen te imiteren en dit geldt ook voor hun gedrag ten opzichte van voedsel. Als we willen dat onze kinderen de kans krijgen om in een betere wereld te leven, is het belangrijk om het belang van het besparen van voedsel in onze daden en woorden over te brengen. We hopen dat dit project een beter begrip geeft van voedselverspilling en een aantal manieren om bij te dragen aan een betere wereld voor kinderen!