Onderwerp 3: 21e eeuwse vaardigheden

De implementatie van Computational Thinking vaardigheden en Maak Onderwijs in projecten en curricula kan leerlingen helpen bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden op de volgende manieren:

Kritisch denken en problemen oplossen: Computational Thinking benadrukt het opsplitsen van complexe problemen in kleinere delen en het vinden van creatieve oplossingen, wat individuen kan helpen bij het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Maak Onderwijs moedigt je aan om kritisch na te denken en je idee te herhalen terwijl je prototypes maakt.

Creativiteit en innovatie: Zowel Maak Onderwijs als Computational Thinking kunnen helpen bij het ontwikkelen van creativiteit en het vermogen om te innoveren door hen hun eigen projecten en producten te laten ontwerpen, bouwen en creëren.

Communicatie en samenwerking: Computational Thinking en Maak Onderwijs omvatten vaak het werken in teams en communiceren met anderen om problemen te overwegen, ideeën te selecteren en deze ideeën aan anderen te presenteren.

Source: Images_Lesson 4&5.zip from INA CONKIC