Onderwerp 3: Jongerenparticipatie koppelen aan klimaatverandering en het thema voedselverspilling

Collectieve milieu- en sociale actie is een mijlpaal in de strijd tegen klimaatverandering. Vooral jonge activisten, die nog niet de leeftijd hebben bereikt om volledig betrokken te raken bij formele burgerschapsrechten, zoals stemmen. Door Jongerenparticipatie activiteiten die niet alleen een meer democratische samenleving promoten, maar ook een meer duurzame samenleving, kunnen kinderen hun burger- en milieurechten op een beschaafde manier uitoefenen. Bijvoorbeeld via op kunst gebaseerde campagnes of via petities (online en in hun omgeving), gericht op een positief effect op milieubewuste acties.

Een onderwijsprogramma over voedselverspilling is cruciaal om een leerlinggerichte en ervaringsgerichte leerbenadering te volgen om de houding en vaardigheden van leerlingen te cultiveren die ze de rest van hun leven zullen hebben. De combinatie van competenties die kunnen leiden tot verantwoordelijke actie en betrokkenheid, kan ertoe leiden dat leerlingen bewuste en actieve milieuburgers worden.

Het principe voor betrokkenheid en participatie is motivatie, in het bijzonder kunnen jongeren complexe projecten samen ontwerpen en uitvoeren als ze zich betrokken voelen bij deze projecten. Het pedagogische doel van de Jongerenparticipatie module is dus om de competenties van leerlingen te verrijken, om de doelen van hun projecten uit te voeren en gedeeltelijk te ontwerpen, om hun gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij de oplossingen voor het beheer van voedselafval te cultiveren, en ten slotte om de competenties die ze bezitten te demonstreren.

Motivatie bevordert participatie, wat de competenties van de 21ste eeuw bevordert, die op hun beurt de motivatie voor verdere projecten en betrokkenheid stimuleren en kunnen leiden tot collectieve sociale actie om de klimaatverandering te beperken door het beheer van voedselafval.