Onderwerp 3: onderwijs over klimaatverandering

Klimaatactie is een prioriteit voor klimaatverandering en onderwijs is cruciaal om klimaatactie te bevorderen.”
UNESCO

Het UN Framework Convention on Climate Change, the Paris Agreement en Action for Climate Empowerment agenda voor klimaatemancipatie vragen om onderwijs en empowerment met betrekking tot klimaatverandering. Het mainstreamen van klimaateducatie, door middel van projecten die in veel Europese landen worden geïmplementeerd, en de capaciteitsopbouw van leerkrachten kan een van de belangrijkste en effectiefste manieren zijn om capaciteiten te ontwikkelen om de klimaatcrisis aan te pakken.

Klimaatseducatie blijft echter onderbelicht en in de kinderschoenen staan, omdat het los wordt gezien van andere reeds lang bestaande onderwijsgebieden zoals Milieueducatie en Educatie voor Duurzaamheid (of Educatie voor Duurzame Ontwikkeling).

Klimaateducatie gaat over leren in het licht van risico’s, onzekerheid en snelle verandering. Daartoe richt Klimaateducatie zich op urgente sociale en milieukwesties en ondersteunt het mensen om veerkrachtige, creatieve, aanpasbare en goed geïnformeerde duurzame gemeenschappen op te bouwen.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) werden in 2015 door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen als Agenda 2030. Dit ambitieuze actieplan brengt voor het eerst sociale, ecologische en economische aspecten onder één dak. In deze benadering vertegenwoordigt de Agenda 2030 een nieuw en meer onderling verbonden begrip van armoede en ongelijkheid, aantasting van het milieu en klimaatverandering, productie- en consumptiewijzen of fatsoenlijk werk, en roept op tot een uitgebreide transformatie – waaraan alle staten actief moeten bijdragen. Het geeft de overtuiging van de internationale gemeenschap weer dat mondiale uitdagingen alleen samen kunnen worden opgelost. De 17 doelen zijn onderling afhankelijk en worden daarom als ondeelbaar beschouwd. Daarnaast geldt het uitgangspunt dat niemand achter mag blijven.

Het FOOD RESCUE project stemt zijn werk af op de Sustainable Development Goals (SDG’s) – met name gericht op SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie en SDG 13 – Klimaatactie.

SDG 12.3. verwijst zelfs specifiek naar het belang van het verminderen van voedselverspilling:

Tegen 2030, halveer de wereldwijde voedselverspilling per capita op het niveau van de detailhandel en de consument en verminder voedselverliezen langs de productie– en toeleveringsketens, inclusief verliezen na de oogst.”

Dat voedselverspilling ook een heel groot ecologisch probleem is, begrijpen we als we naar de cijfers kijken: 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is terug te voeren op voedselverspilling. Ter vergelijking: Dit is ongeveer hetzelfde aandeel als het wereldwijde wegverkeer. Als je voedsel verspilt, verspil je ook alle grondstoffen en middelen voor de productie, de verpakking en het transport ervan!