Onderwerp 4: De methodologie toepassen op school

Belangrijkste programmadoelstellingen

Het FOOD RESCUE leerplan volgt zes fasen (We leren / We onderzoeken / We bedenken / We maken / We plannen / We komen in actie). Tijdens het proces leren ze over voedselverspilling, gebruiken ze hun creativiteit om hun eigen oplossingen voor voedselverspilling te ontwerpen en te bouwen, en leren ze vervolgens wat ze zelf kunnen doen om voedselverspilling te voorkomen.

Door dit programma zullen de leerlingen in staat zijn om…

…beschrijven wat voedselverspilling is.

…te beseffen hoe belangrijk het is om geen voedsel te verspillen en zijn daarom bekend met de gevolgen van voedselverspilling voor de samenleving en het milieu.

… minstens negen manieren noemen om voedselverspilling tegen te gaan.

… zelfbedachte oplossingen voor voedselverspilling en klimaatverandering bouwen door gebruik te maken van technologische onderdelen.

…het algemene doel van het (jongeren)activisme kennen.

…deelnemen te aan activiteiten zoals het maken van hun eigen campagnes (bijv. petities opstellen en buurtleden vragen deze te ondertekenen, contact opnemen met vertegenwoordigers van de lokale overheid, vrijwilligerswerk doen bij een lokale organisatie voor de preventie van voedselverspilling).

De leerlingen…

…kunnen in een team werken aan een gezamenlijk doel.

…kunnen ouders of andere volwassenen interviewen en met hen communiceren over het voedsel verspilling.

…kunnen meerdere originele ideeën genereren met behulp van de gekozen methode.

…kunnen de kwaliteit van ideeën evalueren en de beste selecteren om er een prototype van te maken.

…kunnen de ideeën zowel mondeling als door het maken van een prototype communiceren.

…kunnen een prototype voor het verminderen van voedselverspilling ontwerpen.

…kunnen hun ideeën presenteren.

…kunnen anderen vragen stellen over hun ideeën.

…kunnen samenwerken met anderen bij het collectief oplossen van problemen.

…kunnen hun mening geven.

…kunnen bespreken wat ze hebben geleerd van het proces.

De leerlingen…

… tonen een onderzoekende houding.

… geloven dat creativiteit iets is wat je kunt oefenen en verbeteren.

… tonen tolerantie voor mislukkingen als onderdeel van het leer- en maakproces.

…tonen vertrouwen in het omgaan met complexiteit en ambiguïteit.

… ontdekken het eigen potentieel om bij te dragen aan het oplossen van wereldproblemen.

…luisteren naar de presentatie en ideeën van andere teams.

…erkenen de waarden van sociale verantwoordelijkheid en sociaal activisme.

…zien alternatieven voor zichzelf en hun samenleving.

De rol van de leerkracht

Tijdens het FOOD RESCUE project zullen leerkrachten een reeks middelen en methodes gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met het klimaatverandering en de relatie tussen voedselverspilling en klimaatverandering.

Gesterkt door dit inzicht zullen de leerkrachten hun leerlingen motiveren om innovatieve oplossingen te bedenken om voedselverspilling tegen te gaan.