Onderwerp 4: Maatregelen voedselverspilling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt samen met het Voedingscentrum en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling aan het tegengaan van verspilling. Bij huishoudens is onder meer door campagnes als de jaarlijkse Verspillingsvrije Week in september al veel vooruitgang geboekt. In 2022 gooiden Nederlanders thuis gemiddeld 33,4 kilo eten per persoon weg. Dat is 23% minder dan in het ijkjaar 2015. Toch lijkt de dalende trend nu te stagneren. Daarom is meer actie nodig vanuit de hele voedselketen om de Nederlander te helpen thuis minder voedsel te verspillen.

Om de doelstelling voor voedselverspilling te halen, zijn naast het voortzetten van de huidige aanpak ook aanvullende maatregelen nodig, concludeert de WUR in het onderzoek. Zo is het belangrijk om de voedselverliezen in de landbouw beter te monitoren. De minister verkent ook of het mogelijk is monitoring en rapportage in de keten verplicht te stellen. Op die manier kan nauwkeuriger worden bekeken welke maatregelen effectief zijn om voedselverspilling tegen te gaan. Samen met aanvullende maatregelen, waar later dit jaar een besluit over wordt genomen, moet dat ervoor zorgen dat in 2030 voedselverspilling in Nederland is gehalveerd, vergeleken met 2015.

Lees hier hoe de Rijksoverheid voedselverspilling wil verminderen. Zoals met geld voor onderzoek naar hergebruik van voeding.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vermindering-voedselverspilling

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/20/steeds-minder-voedselverspilling-in-nederland-maar-hoger-tempo-noodzakelijk